PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI dla mężczyzn

Jak się autozdiagnozować, jakie problemy możemy mieć w związku?

Jak małymi konkretnymi działaniami można poprawić relacje?

Jak być oparciem dla rodziny?

Jak znaleźć czas dla siebie?

Kiedy i jak można pozwolić sobie na emocje?

„W tej nieustającej walce o uwagę czas poświęcony

w stu procentach drugiemu człowiekowi jest najcen-

niejszym darem, jaki możemy mu ofiarować.”

Poradnik powstał na podstawie ankiet i fokusów robionych przez pary o różnym stażu, z dziećmi oraz bez i w różnym wieku. Następnie wyniki zostały przełożone przez jednego z najbardziej wszechstronnych socjologów Michała Kota na prosty język i zadania, które podniosą jakość i siłę związku.

Skip to content